สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน
เลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92180
โทรศัพท์ : 0-7526-9180, 0-7526-9044 แฟกซ์ : 0-7526-9180 ต่อ18 อีเมล์ :
admin@palien.go.th
Powered By WNT.CO.TH